Der Wahlbereich 2 umfasst die Ortschaften Breitenberg, Brochthausen, Desingerode, Esplingerode, Fuhrbach, Gerblingerode, Hilkerode, Immingerode, Langenhagen, Mingerode, Nesselröden, Tiftlingerode und Werxhausen.

Katja Neumann

Platz 1

Katja Neumann

Matthias Schenke

Platz 2

Matthias Schenke

Joachim Vetter

Platz 3

Joachim Vetter

Jan Rittmeier

Platz 4

Jan Rittmeier

Enrico Thiele

Platz 5

Enrico Thiele

Steffen Maur

Platz 6

Steffen Maur

Klaus Cornelsen

Platz 7

Klaus Cornelsen